Contact the company:

02143489111

Contact sales:

02143489137

Contact support:

02143489148

02143489149

Company working hours:

Saturday to Wednesday from 9:00 to 17:00

Thursday from 9:00 to 13:00

Address :

No. 7, Unit 1, Sam St.,14 East St., Beyhaghi Blvd., Argentina Square, Tehran

 

کارت های RFID

RfID Reader

 • فرکانس: 125Khz
 • نوع ریدر: RO
 • اتصال: USB RS232
 • قابلیت استفاده در نرم افزار سام ورز

کارت RfID

 • فرکانس: 125Khz
 • ابعاد: 54 * 84 میلی متر
 • رنگ: سفید
 • مناسب جهت چاپ طرح دلخواه
 • قابلیت استفاده در نرم افزار سام ورز
 1. تگ‌ها می‌توانند مخفی باشند و یا در اکثر مواد جاسازی شوند.
 2. با توجه به این که تگ‌ها در ابعاد و اشکال مختلف ارائه می‌شوند، کاربران می توانند با توجه به نیاز خود یکی از آنان را انتخاب نمایند.
 3. جهت خواند کد لازم نيست که تگ در معرض ديد مستقیم کدخوان قرار بگیرد.
 4. کنترل موجودی
 5. کنترل دستيابی
 6. تحليل آزمايشگاهی
 7. شناسايی خودرو
 8. و موارد متعدد ديگر
 1. کاهش هزینه ها (کاهش فعالیت های دستی و افزایش سرعت)
 2. اتوماسیون بدون توقف
 3. کاهش خطا
 4. کنترل فرآیندهای غیر قابل رویت

1-هزینه ی راه اندازی این سیستم در مقایسه با سیستم های دیگر بیشتر است

2-ممکن است با سایر فرکانس ها و فلزات تداخل ایجاد گند.

3-عدم شناسایی در محیط های مایع و حائل های فلزی در بعضی از برچسب ها

1-کاهش هزینه ها

2- اتوماسیون (بدون توقف)

3- کاهش خطا