Contact the company:

02143489111

Contact sales:

02143489137

Contact support:

02143489148

02143489149

Company working hours:

Saturday to Wednesday from 9:00 to 17:00

Thursday from 9:00 to 13:00

Address :

No. 7, Unit 1, Sam St.,14 East St., Beyhaghi Blvd., Argentina Square, Tehran

موقع مشکلات لبخند بزنید ، چون ما در کنار شما هستیم .

با ما در شبکه‌های اجتماعی به روز باشید

02143489187

info@sirvansystem.com

مدیریت فروشگاه های زنجیره ای

مدیریت فروشگاه های زنجیره ای

امکانات نسخه های مختلف فروشگاهی نسخه پایه نسخه متوسط نسخه پیشرفته زیر سیستم
تعريف شعب در مرکز مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
ارسال آنلاین اطلاعات فاکتور به شعب مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
ارسال آفلاین اطلاعات فاکتور به شعب به صورت فایل مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
حذف فاكتور ارسال به شعبه مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
گزارشات فاکتورهای ارسال شده به شعب  مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
 گزارش فاکتورهای دریافت شده از مركز توسط شعبه مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
دريافت فايل فاکتورهای دریافت شده از مركز توسط شعبه مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
لیست فاکتورهای ارسال شده به شعب مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
تنظيمات طریقه ارسال فاکتور به شعب مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
گزارشات دريافت از مركز مدیریت فروشگاه های زنجیره ای
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.