Contact the company:

02143489111

Contact sales:

02143489137

Contact support:

02143489148

02143489149

Company working hours:

Saturday to Wednesday from 9:00 to 17:00

Thursday from 9:00 to 13:00

Address :

No. 7, Unit 1, Sam St.,14 East St., Beyhaghi Blvd., Argentina Square, Tehran

موقع مشکلات لبخند بزنید ، چون ما در کنار شما هستیم .

با ما در شبکه‌های اجتماعی به روز باشید

02143489187

info@sirvansystem.com

مديريت كسب و كار

موفقيت هر كسب و كار رابطه نزديكي با چگونگي صحيح كنترل كردن آن امور آن دارد: در واقع مديريت صحيح كسب و كار موجب رشد آن ميشود.

مديريت كسب و كار را نبايد صرفا يك عمل آكادميك محسوب كرد. مديريت واقعي در بر گيرنده هدايت قوي، رفتار مثبت، دانش كسب و كار و مهارتهاي مناسب فردي است. مديرت در حقيقت هدايت افراد، تاثير گذاري بر كار و تصميم گيري تموقع و صحيح است و مهارتهاي مديريتي را به مرور زمان ميبايست كسب كرد و به بيان ديگر كسب مهارتهاي مديريتي در واقع همانند سپرده گذاري در بانك مي باشد.

هدايت و راهبري كسب و كار

هيچ زن و يا مردي در دنياي كسب و كار تنها نيست. در اين حيطه شما نيازمند كمك افراد ديگر هستيد و بايد بتوانيد از آنها كمك بگيريد تابتوانيدكسب و كارتان را هدايت كنيد.
– راهنمائي گرفتن(Mentoring)
كارآفرينان موفق و با تجربه اغلب سئوالات مشابهي را ميپرسند:
چگونه كارآفرينان جديد ميتوانند از تجربيات ديگران استفاده كنند؟ با راهنمائي گرفتن
واژه Mentoring ميان معلمان و دانش اموزان مصطلح است و زماني به كار مي رود كه افراد حرفه اي و با تجربه اطلاعاتي را به افراد كم تجربه ارئه مي دهند.

مديريت كسب و كار

شبكه ارتباطي يك وسيله ساده است كه هركس در دنياي كسب و كار ميتواند با آن سرو كار داشته باشد. شبكه ارتباطي ميتواند كارآمدترين وجه بازاريابي شما محسوب شود و در نتيجه آن علاوه بر ايجاد بازار براي شما، اطلاعات مناسبي در ارتباط با كسب و كارتان در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

– ميزگرد

ميز گرد يك بحث رسمي غير گروه ميان افراد حرفه اي است كه داوطلبانه اطلاعات و منابع را در اختيار سايرين قرار ميدهند. در طول زمان روابط افراد حرفه اي و ماهر با يكديگر توسعه ميابد و شركت كنندگان با كسب و كارهاي يكديگر آشنا مي شوند.

– داشتن اطلاعات به روز

عصر اطلاعات جامعه ما را تغيير داده است و اكنون در عصر اطلاعات افراد از طريق پست الكترونيك با يكديگر ارتباط دارند و مي توانند اخبار جديد را در دنياي تكنولوژي و بي سيم دنبال كنند. حققت امر اين است كه هر روزه اطلاعات ما را بمباران مي كنند اما متاسفانه اغلب اين اطلاعات نمي تواند به خط مشي كسب و كار ما كمك كند و در انجا هدايت صحيح آنست كه ما متدها و راهكارهاي خودمان را دنبال كنيم و در كنار آن دانش و اطلاعات خود را در ارتباط با كسب و كار به روز نگه داريم.

تصميم گيری

يكي از بهترين تصميم‌ها يادگيري اين موضوع است كه چگونه تصميم‌گيرنده خوبي باشيد. اين امر نيازمند تعهد ، درك و مهارت مي‌باشد كه بسيار ارزشمند است.
آيا تصميم گيرنده خوبي هستيد؟
مراحل مختلف در اجتناب از اشتباهات رايج و ايجاد تصميم‌گيري كارا را بياموزيد.
تصميم‌گيري ، تصميم‌گيري ،‌ تصميم‌گيري سؤال اين است :‌ آيا شما يك تصميم‌گير خوب هستيد؟ اگر فكر مي‌كنيد كه اين چنين نيست ، هيچ جاي غصه نيست. تصميم‌گيري مهارتي است كه مي‌توانيد از ديگران بياموزيد. ارگ چه بعضي از افراد اين مهارت را احتراز از ديگران مي‌آموزند ،‌ اما فرآيند آن مشابه است. دونوع تصميم‌گيري اصلي وجود دارد :آنهايي كه با استفاده از فرآيند خاص بدست مي‌آيد . آنهايي كه تنها مانند يك رويداد است.

مراحل تصميم گيري نافذ

اين فرآيند در هر موقعيتي مي‌تواند بكار رود بخصوص در جائي كه شما نيازمند يك تصميم‌گيري مهم هستيد. اگر از مراحل اصلي تصميم‌گيري تبعيت كنيد ، خود را يك تصميم‌گيرنده كارا‌ در حرفه و زندگي شخصي خود مي يابيد.
· تا حد امكان مفاد تصميم ‌گيري خود را تعريف كنيد. آيا آن واقعا” تصميم خودتان است يا شخص ديگري ؟ آيا واقعا”‌ نيازمند به اين تصميم گيري هستيد ؟ ( اگر حداقل دو تصميم اتخاذ نكرده ايد ، پس هيچ تصميم گيري صورت نگرفته است ) چه زماني اين تصميم‌گيري روي داده است ؟‌چرا تصميم ‌گيري براي شما مهم است ؟‌ چه كسي در اين تصميم‌گيري ذينفع است ؟ ارزش اين تصميم گيري براي شما چه ميزان است ؟
· هر راهكاري كه به ذهنتان مي‌رسد را بنويسيد. به تصوير كشيدن راه كارهاي متفاوت مهم است. هيچ چيزي را سانسور نكنيد و بگذاريد كه تصورات شما آزادانه ارائه شوند. مطمئن شويد كه همه چيز را ذكر مي‌كنيد.
· فكر مي‌كنيد كه از كجا مي‌توانيد اطلاعات مفيد بيشتري را به دست آوريد. اگر با انتخابهاي زيادي روبرو شويد ممكن است بخواهيد اطلاعات زيادي بدست آوريد. اطلاعات جديد منجر به راه كارها و انتخابهاي بيشتري نيز مي‌شود. كساني كه مي‌توانيد از آنها اطلاعات بدست آوريد ،‌دوستان ،‌همكاران ، خانواده ، نمايندگيهاي فدرال و ايالتي ، سازمانهاي حرفه‌اي ، خدمات آن لاين ، روزنامه ها ، مجله ها ، كتابها و غيره است.
· انتخابهاي خود را بررسي كنيد. از منابع اطلاعاتي مشابه براي كسب ايده هاي خاص استفاده كنيد. براي هر انتخاب معيار خاص را مشخص كنيد. هر چه اطلاعات بيشتر بدست آوريد ، ذهنتان براي تصميم‌گيري فعال تر خواهد شد. مطمئن شويد كه همه موارد را يادداشت و بررسي مجدد مي‌كنيد.
· ذخيره انتخابها. اكنون شما داراي گزينه هاي متفاوت هستيد و زمان آن رسيده است كه آنها را بررسي كنيد و ببينيد كدام يك از آنها براي شما كارايي دارد . در ابتدا معيارهاي اين انتخابها را مشخص سازيد. ثانيا” به دنبال انتخابهايي باشيد كه اين امكان را براي شما فراهم سازد تا به بيشترين معيار و امتياز برسيد. ثالثا” انتخابهايي را كه با چارچوب و معيار شما سازگاري ندارند را حذف كنيد.
· نتايج هر انتخاب را به تصوير بكشيد. براي هر انتخاب باقي‌مانده در ليستتان ، نتايج را به تصوير بكشيد، بدين صورت نقايص شما مشخص مي‌گردد.
· يك بررسي واقعي انجام دهيد. كدام يك از انتخابهاي باقي‌مانده به واقعيت نزديك‌تر است؟ هر چه خلاف آن را ثابت كند را حذف سازيد.
· كدام گزينه با شما سازگاري دارد. گزينه ها و انتخابهاي باقيمانده را بررسي كنيد تا ببينيد كدام يك با معيارهاي شما سازگاري دارد. اينها تصميمات كارايي شما هستند. اگر نسبت به تصميمي كه اتخاذ كرده ايد خشنود هستيد اما احساس مي‌كنيد كه با اهداف شما سازگاري ندارند ، بدانيد كه تصميم صحيحي نگرفته ايد. به عبارت ديگر از اين گزينه و انتخاب راضي نيستيد ، اما نسبت به نتيجه آن حساس هستيد. اين انتخاب براي شما كارساز نخواهد بود.
· شروع كنيد. زماني كه تصميمي را اتخاذ مي‌كنيد، آن را عملي سازيد. اگر بخواهيد نسبت به آن احساس خوشايندي نداشته باشيد موجب اندوه و ناراحتي مي‌شود. بهترين كار را در زمان حال انجام دهيد. هميشه اين فرصت را داريد كه ذهن خود را در آينده تغيير دهيد.

مديريت كسب و كار

اشتباهات متداول در تصميم گيری

از آنجا كه دوست داريم باور كنيم كه هيچگونه پيش‌داوري نداريم ، اما حقيقت اين است كه هر كس اين مشخصه را دارد. هر چه از خودتان وكارهايتان بيشتر آگاهي داشته باشيد ،‌ بهتر مي‌توانيد عمل كنيد. دليل اصلي اينكه هر كس روش و ديدگاه خاص خود را دارد اين است كه مغز به سادگي نمي‌تواند متوجه هر چيزي شود ، حداقل سطح كنجكاوي هر كس متفاوت است.
آيا تاكنون سعي كرده‌ايد 10 چيز جديد را با هم بياموزيد؟ اگر اينطور است ، مي‌‌دانيد كه يادگيري خيلي آسان خواهد بود و اين به دليل روش كاركرد مغز است. مغز شما همه اطلاعات را طوري طبقه‌بندي مي‌كند كه بدون قاطي‌كردن آنها بتوانيد جهان اطراف خود را درك كنيد. زماني كه نمي‌توانيم بسياري از فرضيات را تشخيص دهيم به دليل فقدان آموزش در جامعه است ( مانند والدين، معلمان، همه مؤسسات و غيره ).
در زير تعدادي از رايج‌ترين اشتباهات تصميم‌گيري گردآوري شده است ، با يادگيري آنها مي‌توانيد در آينده ، از آنها اجتناب كنيد.
· به اطلاعات تخصصي بسيار تكيه كنيد. اغلب افراد بسيار مايلند كه به گفته‌هاي متخصصين تاكيد و توجه كنند. به خاطر بسپاريد كه متخصصين انسانهايي هستند كه خود نيز پيش‌داوري‌هايي هستند. با جستجوي اطلاعات از منابع متفاوت‌ ، اطلاعات بهتري را به دست خواهيد آورد ، بخصوص زماني كه انرژي خود را بر اين منابع متوجه سازيد.
· اطلاعاتي را كه از ديگران به دست مي‌آوريد را ارزيابي كنيد. افراد تمايل دارند تا معيار اطلاعاتي را كه از جامعه بدست مي‌آورند را ارزيابي كنند. بعنوان مثال متخصصين ، والدين ، گروههاي عالي رتبه ، افرادي كه روشي براي بيان عقايد خود دارند ، جزء افرادي هستند كه هميشه باور داريم بيشتر از ما مي‌دانند. از خود بپرسيد : آيا آنها به اندازه من از اين مسائل و مشكلات آگاه هستند؟ معيارهاي آنها با من مشابه است؟ آيا آنها نسبت به مسائل من داراي تجربه شخصي هستند؟ به عبارت ديگر عقايد آنها را در دورنمايي نگاه داريد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.