Contact the company:

02143489111

Contact sales:

02143489137

Contact support:

02143489148

02143489149

Company working hours:

Saturday to Wednesday from 9:00 to 17:00

Thursday from 9:00 to 13:00

Address :

No. 7, Unit 1, Sam St.,14 East St., Beyhaghi Blvd., Argentina Square, Tehran

موقع مشکلات لبخند بزنید ، چون ما در کنار شما هستیم .

با ما در شبکه‌های اجتماعی به روز باشید

02143489148

info@sirvansystem.com

 

دستگاه کالر آیدی

کالرآیدی Caller ID

  • اتصال 4 خط تلفن همزمان
  • اتصال از طریق USB به صندوق فروشگاهی
  • داراي LED مجزا براي هر خط جهت نمايش وضعيت خط تلفن
  • سازگار با نرم افزار فروشگاهی سام ورز

[etabs slug=”11833″]