Contact the company:

02143489111

Contact sales:

02143489137

Contact support:

02143489148

02143489149

Company working hours:

Saturday to Wednesday from 9:00 to 17:00

Thursday from 9:00 to 13:00

Address :

No. 7, Unit 1, Sam St.,14 East St., Beyhaghi Blvd., Argentina Square, Tehran

موقع مشکلات لبخند بزنید ، چون ما در کنار شما هستیم .

با ما در شبکه‌های اجتماعی به روز باشید

02143489148

info@sirvansystem.com

خزانه داری

امکانات نسخه های مختلف فروشگاهی نسخه پایه نسخه متوسط نسخه پیشرفته زیر سیستم
تعريف برگه ها اعم از نقدی – چک – سفته  خزانه داری
امکان تعريف بانك ها بصورت نا محدود خزانه داری
تعريف چك ها خزانه داری
اخطار وضعیت چک ها خزانه داری
تسويه حساب ها خزانه داری
تعريف حساب ها خزانه داری
گزارش عملكرد طرف حساب ها خزانه داری
گزارش عملكرد چرخش حساب ها خزانه داری
گزارش سررسيد چك ها خزانه داری
وصول چک خزانه داری
واگذاری یا خرج چک خزانه داری
برگشت چک خزانه داری
تعريف گروه بندي طرف حساب ها خزانه داری
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.