Contact the company:

02143489111

Contact sales:

02143489137

Contact support:

02143489148

02143489149

Company working hours:

Saturday to Wednesday from 9:00 to 17:00

Thursday from 9:00 to 13:00

Address :

No. 7, Unit 1, Sam St.,14 East St., Beyhaghi Blvd., Argentina Square, Tehran

موقع مشکلات لبخند بزنید ، چون ما در کنار شما هستیم .

با ما در شبکه‌های اجتماعی به روز باشید

02143489187

info@sirvansystem.com

حسابداری

امکانات نسخه های مختلف فروشگاهی نسخه پایه نسخه متوسط نسخه پیشرفته زیر سیستم
گزارش تجميعي فروش حسابداری
گزارش تجميعي مرجوعي فروش حسابداری
گزارش خالص فروش  حسابداری
مشاهده ليست قيمت هاي ثبت شده حسابداری
ثبت دريافت ها حسابداری
اختصاص پرداخت ها به فاكتورها حسابداری
تسويه فاكتورها حسابداری
ثبت سندهای حساب داري(مانند افتتاحیه و اختتامیه) حسابداری
مشاهده ليست اسناد حسابداري حسابداری
گزارش سود فروش حسابداری
گزارش مالی فروش فروشندگان حسابداری
گزارش مالی فروش به تفكيك ساعت حسابداری
مبالغ فروش ماههاي سال حسابداری
مبلغ فروش ماهيانه به تفكيك روز حسابداری
گزارش دريافت و پرداخت حسابداری
گزارش ترازنامه  حسابداری
گزارش سود و زيان حسابداری
گزارش تراز آزمايشي در سطوح مختلف حسابداری
گزارش صورت وضعيت بدهكار – بستانكار حسابداری
ايجاد سال مالي جديد حسابداری
پرداخت فاكتورهاي داراي مانده حساب حسابداری
معرفي هزينه ها حسابداری
ثبت هزينه ها حسابداری
ثبت پرداخت ها حسابداری
گزارش مالی فروش فروشگاه حسابداری
گزارش از فروش صندوق ها حسابداری
گزارش فروش اعتباري حسابداری
گزارش تجمیعی هزینه ها حسابداری
گزارش به تفکیک هزینه ها حسابداری
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.