Contact the company:

02143489111

Contact sales:

02143489137

Contact support:

02143489148

02143489149

Company working hours:

Saturday to Wednesday from 9:00 to 17:00

Thursday from 9:00 to 13:00

Address :

No. 7, Unit 1, Sam St.,14 East St., Beyhaghi Blvd., Argentina Square, Tehran

موقع مشکلات لبخند بزنید ، چون ما در کنار شما هستیم .

با ما در شبکه‌های اجتماعی به روز باشید

02143489187

info@sirvansystem.com

تکنولوژی RFID برای واگن های قطار و مترو

تکنولوژی RFID برای واگن های قطار و مترو

يكي از پركاربردترين كاركرد تكنولوژی RFID در رديابی واگن‌های شبكه ريلی است. سیستم RFID ردیابی واگن بيش از ۳۰ كشور دنيا از چنين سيستمی براي واگن‌ها استفاده مي كنند.مسأله اصلی كه در شبكه‌های ريلی وجود دارد، يكي ناپديد شدن واگن‌ها در شبكه از ديد مدير سيستم و ديگری، اشتباهات اپراتو‌رها در ثبت اطلاعات واگن و ورود اطلاعات به نرم‌افزار ميباشد.

تکنولوژی RFID برای واگن های قطار و مترو

تکنولوژی RFID  هر روز بیشتر از قبل در جنبه های مختلف زندگی بشر وارد می شود و به علت کار کرد بالای آن بیش از پیش به کار برده می شود. يكی از پركاربردترين كاركرد تكنولوژی RFID در رديابي واگن‌هاي شبكه ريلي است. سیستم RFID ردیابی واگن بيش از ۳۰ كشور دنيا از چنين سيستمی برای واگن‌ها استفاده می كنند.  مسأله اصلي كه در شبكه‌های ريلي وجود دارد، يكي ناپديد شدن واگن‌ها در شبكه از ديد مدير سيستم و ديگری، اشتباهات اپراتو‌رها در ثبت اطلاعات واگن و ورود اطلاعات به نرم‌افزار میباشد. به دليل تعداد زياد واگن، هميشه تعدادی از آنها در محل نامعلومی از شبكه ريلي قرار دارند كه از اين مسأله به ناپديد شدن تعبيير ميكنيم.

بديهي است كه مدير سيستم نمیتواند واگن‌هاي ناپديد را در برنامه‌ ريزی حمل بار در نظر بگيرد.  بنابراين، راندمان كاری كاهش می يابد. استفاده از سيستم RFID براي رديابی واگن، منجر به رديابی دقيق واگن ها در شبكه و حذف خطای عامل انسانی، در ثبت اطلاعات واگن‌ها می شود. اين مسأله باعث افزايش راندمان شركت‌های حمل و نقل ريلی می گردد كه بازگشت سرمايه قابل قبولی به دنبال دارد.

تکنولوژی RFID برای واگن های قطار و مترو 

منفعت ديگر سيستم رديابي با RFID براي واگن‌ها، در مسأله تعميرات و نگهداري است. نحوه عملکرد  سيستم نرم‌افزاري به این شکل است که سابقه تعميرات و نگهداري واگن و سررسيد تعميرات اساسي ونيمه اساسي آن را ثبت و اعلام مي كند. بدين ترتيب، صدمات ناشي از تأخير در تغييرات دوره‌اي به حداقل مي رسد. سيستم‌هاي رديابي واگن، عموماً به كمك تكنولوژي RFID پسيو برد متوسط و نيمه اكتيو اجراء مي شوند. شرکت آریا سیستم پیشگام در تولید نرم افزار ها و تامین سخت افزار های مرتبط با تکنولوژی RFID آمادگی خود را برای همکاری در پروژه های RFID همواره اعلام کرده و با تکیه بر دانش جوانان ایران اسلامی قابلیت اجرای پروژه های اینچنینی را دارا می باشد .

تکنولوژی RFID برای واگن های قطار و مترو 

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.